Công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật, Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT vào đại học hệ chính quy cụ thể như sau:

        Để tra cứu điểm chuẩn và kết quả sơ tuyển, thí sinh click vào link sau: http://tuyensinh.hul.edu.vn/Search/AdmissionResult

Lưu ý:
- Để chính thức trúng tuyển, từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022, thí sinh phải đăng ký xét tuyển ngành đã trúng tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh (gọi tắt là hệ thống) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh xếp ngành đã trúng tuyển vào nguyện vọng nguyện vọng 1 để chắc chắn trúng tuyển.

- Kết quả sơ tuyển này sẽ bị hủy nếu điểm thực tế của thí sinh thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành sau khi đối sánh điểm do thí sinh nhập với điểm học bạ của thí sinh.
- Về thời gian xác nhận nhập học và nhập học Trường Đại học Luật sẽ thông báo cụ thể đến thí sinh sau.
---------------------------------------------------------------------
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Luật, Đại học Huế
🏫 Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, P. An Tây, TP. Huế
💻 Website: https://hul.edu.vn - http://tuyensinh.hul.edu.vn/
💻 Email: tuyensinh@hul.edu.vn
📞 Điện thoại: 0234. 394. 6997 - 0934.75.75.11 - 0932343286 - 0794521410
💻 Facebook: Đại học Luật Huế - https://www.facebook.com/hul.edu.vn/