Danh sách phân lớp sinh viên đại học chính quy Khóa 45 (Xét học bạ & Xét tuyển thẳng)_Cập nhật đến 17h00 ngày 28.09.2021

Trường Đại học Luật thông báo danh sách sinh viên các lớp đại học chính quy Khoá 45  (Xét học bạ & Xét tuyển thẳng) cập nhật đến 17h00 ngày 28.09.2021, chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm.
Nếu sinh viên đã hoàn thành thủ tục nhập học mà chưa có lớp vui lòng liên hệ Văn phòng Tuyển sinh và Truyền thông: 0234.3946997 hoặc 0934757511