Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2021 bằng phương thức xét điểm thi TN THPT

Thí sinh trúng tuyển lưu ý: 
- Từ 09h00 ngày 16/9/2021 thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển tại http://tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn/Search/AdmissionResult
- Từ 09h00 ngày 16/9/2021 các bạn thí sinh trúng tuyển vào Đại học Luật Huế nhớ giữ máy điện thoại, Quý Thầy, Cô của HUL sẽ gọi điện hỗ trợ các bạn làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học.