THÔNG BÁO KHẨN về việc điều chỉnh thông tin đối với thí sinh đạt kết quả sơ tuyển vào đại học chính quy năm 2022 bằng phương thức xét tuyển học bạ và xét tuyển thẳng theo phương thức riêng

Hiện nay một số thí sinh trong danh sách đạt kết quả sơ tuyển bằng phương thức xét học bạ hoặc xét tuyển thẳng theo phương thức riêng không thể tải dữ liệu lên hệ thống của Bộ GD&ĐT được bởi các lý do:
- Chưa đăng kí tài khoản trên hệ thống của Bộ GD&ĐT;
- Khai báo sai số CMND/CCCD hoặc số CMND/CCCD khi đăng kí xét tuyển vào Trường Đại học Luật không trùng với thông tin trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT;
- Thông tin cá nhân về ngày sinh, giới tính bị sai....
XEM DANH SÁCH SINH VIÊN SAI THÔNG TIN TẠI: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pRk3bBzPpLkHTwgipNqBskIsTUwx0Hfv/edit?usp=sharing&ouid=102182852503791248621&rtpof=true&sd=true
Để hỗ trợ thí sinh và để hệ thống có thể hiển thị thông tin đầy đủ, cũng như các hoạt động khác liên quan đến mỗi cá nhân thí sinh trên hệ thống của Bộ; đề nghị thí sinh có tên trong danh sách trên khẩn trương liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Luật để điều chỉnh thông tin trước 16h00 ngày 21/7/2022 (Thứ 5)
Liên hệ: Thầy Hợp: 0932343286 - Thầy Đức: 0794521410 - Bà Tài Khuyên: 0365126080 - Bà Kim Phấn: 0347922720
Sau thời hạn trên, nếu không có bổ sung thông tin, xem như thí sinh không có nhu cầu cũng như chịu trách nhiệm về việc thiếu thông tin cá nhân.