Thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa K45 tuyển sinh năm 2021 (sinh viên xét tuyển điểm thi TN THPT nhập học)_Cập nhật 27.9.2021

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa K45 dành cho sinh viên nhập học bằng phương thức xét điểm thi TN THPT 2021 như sau:
1. Thời sinh sinh hoạt đầu khoá: Từ ngày 28/9 - 29/9/2021 (03 buổi)
2. Hình thức sinh hoạt: trực tuyến tại Google Meet
- PHÒNG 01, dành cho sinh viên các lớp Luật K45G, Luật K45H. Truy cập vào link: https://meet.google.com/ugc-edbw-amm
- PHÒNG 02, dành cho sinh viên các lớp Luật K45K, Luật K45L, Luật K45M. Truy cập vào link: https://meet.google.com/jyn-wsrd-pey
- PHÒNG 03, dành cho sinh viên các lớp Luật Kinh tế K45G Luật Kinh tế K45H, Luật Kinh tế K45K. Truy cập vào link: https://meet.google.com/sos-xnoy-ysk
- PHÒNG 04, dành cho sinh viên các lớp Luật Kinh tế K45L Luật Kinh tế K45M, Luật Kinh tế K45N. Truy cập vào link: https://meet.google.com/wec-qecv-row
3. Lịch sinh hoạt cụ thể


4. Hướng dẫn sử dụng Google Meet

4.1.  Nếu sử dụng máy tính cá nhân

Bước1: Sinh viên đăng nhập E-mail cá nhân

Bước 2: Truy cập vào đường link như thông báo tại mục 1 để tham gia buổi học trực tuyến.

4.2. Nếu sử dụng điện thoại cá nhân

Bước 1: Sinh viên tải app ứng dụng Google Meet trên ứng dụng điện thoại.

Bước 2: Truy cập ứng dụng, sau đó vào tham gia; nhập đường link tại mục 1 để vào buổi học trực tuyến.

Cần hỗ trợ sinh viên liên hệ: Phòng Công tác sinh viên: 0234. 3946995 - 0935.108605 (Thầy Tuấn).