Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020 như sau:
1. Ngành tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ:

- Luật kinh tế
- Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
2. Địa điểm tuyển sinh: Tại Huế, Quảng Trị, Bình Định, (thông tin chi tiết xem ở file đính kèm cuối thông báo)
3. Thời gian thi tuyển sinh:
Ngày thi tuyển sinh: Ngày 3 và 4 tháng 10 năm 2020
- Địa điểm thi:            Thi tập trung tại Trường Đại học Sư phạm Huế
4. Bổ sung kiến thức cho thí sinh thuộc diện ngành gần và ngành khác

- Người dự thi có Bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần, ngành khác đối với ngành đăng ký dự thi (Xem ở file đính kèm) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh.
- Lịch học bổ sung kiến thức: bắt đầu ngày 04/09/2020
5. Ôn thi tuyển sinh:

- Lịch ôn thi: dự kiến ngày 10/09/2020
- Địa điểm: tùy khu vực nộp hồ sơ
6. Hồ sơ và tư vấn tuyển sinh:
- Hồ sơ tải từ website: http://https://hul.edu.vn/dao-tao-sau-dai-hoc-1/bieu-mau-ho-so-dang-ky-du-thi-cao-hoc-luat-kinh-te_87.html hoặc nhận tại Phòng KHCN - MT -HTQT, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (Phòng Sau đại học)
- Thời gian nhận hồ sơ: Đối tượng ngành gần và ngành khác: trước ngày 30/08/2020; đối tượng ngành đúng: trước ngày 04/09/2020
- Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ nộp khi nộp hồ sơ
- Lệ phí thi: Theo quy định của Đại học Huế, nộp vào ngày tập trung trước khi thi
- Thông tin liên hệ: 0234.3935665 hoặc 0933 906 555 (gặp cô Hiền); 0934 760 444 (Thầy Tú).