Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trường Đại học Luật thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 cụ thể như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh
Theo quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

4. Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi TN THPT năm 2022
- Điểm các bài thi/môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy từ kết quả kỳ thi TN THPT năm 2022
- Trường Đại học Luật xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin tuyển sinh của Đại học Huế
- Trường Đại học Luật không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi TN THPT năm 2022 để tuyển sinh.
- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2022, Trường Đại học Luật quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.
5. Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và xét tuyển
5.1. Cách thức đăng kí xét tuyển

-  Thí sinh ĐKXT trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Lệ phí ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- LƯU Ý: thí sinh đăng kí xét tuyển vào Trường Đại học Luật ở Nguyện vọng 1 để đảm bảo trúng tuyển.
5.2. Thời gian ĐKXT, thông báo kết quả và xác nhận nhập học
- Từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022 thí sinh ĐKXT, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (hệ thống).
- Dự kiến công bố kết quả trước 17h00 ngày 17/9/2022.
- Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h00 ngày 30/9/2022.
-----------------------------------------------------------------
Liên hệ tư vấn
Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Luật, Đại học Huế
- Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, P. An Tây, TP. Huế
- Website: https://hul.edu.vn - http://tuyensinh.hul.edu.vn/
- Email: tuyensinh@hul.edu.vnăm 2022
- Điện thoại: 0234. 394. 6997 - 0934.75.75.11 - 0932.343286 - 0794.521410
- Facebook: Đại học Luật Huế - https://www.facebook.com/hul.edu.vn/