Thông báo tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức (chuyển đổi) để dự thi Cao học ngành Luật kinh tế đợt 1 năm 2020

 

I. Đối tượng: Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành như sau:

1.  Ngành gần: Điều tra trinh sát, Điều tra hình sự, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Kỹ thuật hình sự, Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, Quản lý nhà nước, Chính trị - Luật của các cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Hành chính, Học viện Chính sách và phát triển, Đại học Vinh, hành chính học, Triết học, Chính trị học.

Các môn học bổ sung kiến thức gồm có:

                        1. Lý luận nhà nước và pháp luật:                4 tín chỉ

                        2. Luật thương mại:                                      4 tín chỉ

                        3. Luật dân sự:                                              4 tín chỉ

  2.  Ngành khác: Những người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kinh tế theo danh mục giáo dục đào tạo đại học cấp IV ban hành kèm theo Thông tư số 24/TT-GDDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành gồm các ngành sau: Kinh tế chính trị, Kinh tế - Đầu tư, Kinh tế - Kế hoạch – Đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị nhân lực, Đông Nam Á học, Quản lý đất đai, Quản lý – bảo vệ tài nguyên rừng, Lâm nghiệp, Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông vận tải, Kế toán – kiểm toán.

Các môn học bổ sung kiến thức gồm có:

               1. Lý luận nhà nước và pháp luật:                4 tín chỉ

               2. Luật thương mại:                                      4 tín chỉ

               3. Luật dân sự:                                              4 tín chỉ

               4. Luật cạnh tranh:                                       3 tín chỉ

               5. Pháp luật sở hữu trí tuệ   :                       3 tín chỉ

               6. Tư pháp quốc tế:                                      3 tín chỉ

               7. Luật hành chính:                                      3 tín chỉ

               8. Luật thương mại quốc tế:                        3 tín chỉ

               9. Luật tố tụng dân sự:                                 3 tín chỉ

II. Kinh phí: Học phí chuyển đổi: 280.000 đ/tín chỉ

III. Thời gian: Đến hết ngày 20 tháng 02 năm 2020

IV. Địa điểm đăng ký:

Phòng KHCN-MT-HTQT, Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế

Email: huelawkhcn@gmail.com

Điện thoại: 0234.3935665 hoặc 0933 906 555 (gặp cô Hiền).