Thông báo về việc hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT và bổ sung hồ sơ nhập học

Thông báo về việc hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT và bổ sung hồ sơ nhập học đối với sinh viên K46 như sau:
1. Hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT
 - Sinh viên hoàn thành xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 29/9/2022
- Xem hướng dẫn xác nhận nhập học tại: http://tuyensinh.hul.edu.vn/News/Detail/huong-dan-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-xac-nhan-nhap-hoc_20220916173208
2. Hoàn thành bổ sung hồ sơ nhập học còn thiếu
- Sinh viên đăng nhập vào hệ thống nhập học http://tuyensinh.hul.edu.vn/sinhvien để kiểm tra tình trạng hồ sơ nhập học.
+ Nếu hiện chữ "Đã duyệt" tức là sinh viên đã nộp hồ sơ, sau đó vào kiểm tra các hồ sơ còn thiếu.
+ Nếu không hiện chữ "Đã duyệt" tức là sinh viên chưa nộp hồ sơ nhập học (chưa nộp bất cứ giấy tờ nào).
- Thời gian bổ sung hồ sơ: trước 17h00 ngày 30/9/2022.
* LƯU Ý: Hết thời hạn ở trên sinh viên chưa hoàn thành xác nhận nhập học  và bổ sung các hồ sơ, giấy tờ còn thiếu thì xem như chưa hoàn thành thủ tục nhập học, mọi vấn đề phát sinh liên quan sinh viên tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.