Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh Sau đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế đợt 2 năm 2019

Trường Đại học Luật thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh Sau đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế đợt 2 năm 2019 như sau:

Lịch thi cũ:

           Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2019: thi môn Lý luận Nhà nước và pháp luật

           Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2019: thi môn Luật thương mại

           Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2019: thi môn Ngoại ngữ

LỊCH THI MỚI:

           Chiều ngày 5 tháng 10 năm 2019: thi môn Lý luận Nhà nước và pháp luật

           Sáng ngày 6 tháng 10 năm 2019: thi môn Luật thương mại

           Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2019: thi môn Ngoại ngữ

 Trường Đại học Luật sẽ tiến hành gửi giấy báo theo địa chỉ đăng ký của thí sinh bắt đầu từ ngày 20 tháng 9.