• Đại học Huế
  đại học trọng điểm quốc gia
  Đại học Huế, tiền thân là Viện Đại học Huế - thành lập vào năm 1957, là đại học trọng điểm quốc gia,
  gồm 8 trường đại học thành viên, 2 khoa và các đơn vị trực thuộc khác
 • Sứ mạng của Đại học Huế
  thúc đẩy sự phát triển đất nước và khu vực
  Sứ mạng của Đại học Huế là thúc đẩy sự phát triển đất nước và khu vực bằng việc
  cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học - công nghệ tiến tiến, hiệu quả.
 • Tầm nhìn 2030
  trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á
  Đến năm 2030 Đại học Huế trở thành một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á,
  hoạt động theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực.

ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO

Trung tâm đào tạo đại học và sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trung tâm nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ mạnh về các lĩnh vực khoa học tự nhiêm xã hội – nhân văn, giáo dục.

HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN

HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN

Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác và nghiên cứu quốc tế.

Tin Tức Mới

0

Ngành đào tạo đại học

0

Chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ

0

Chuyên ngành đào tạo TIến sĩ

0

Chuyên ngành đào tạo CKI, CKII và Bác sĩ Nội trú

0

Chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học với nước ngoài

0

sinh viên

0

học viên cao học và nghiên cứu sinh

0

sinh viên nước ngoài

Giới Thiệu Tổng Quan Về
Đại Học Huế

Đại học Huế, tiền thân là Viện Đại học Huế - thành lập vào năm 1957, là đại học trọng điểm quốc gia, gồm 8 trường đại học thành viên, 2 khoa và các đơn vị trực thuộc khác.

Là một trong 5 đại học quản lý theo mô hình 2 cấp của cả nước, Đại học Huế được Chính phủ xác định là một trong 14 đại học trọng điểm quốc gia. Nhiệm vụ chính của Đại học Huế là đào tạo cán bộ khoa học có trình độ đại học.

Xem Thêm