Thông báo về việc bổ sung số tài khoản ngân hàng đối với sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kì 2 năm học 2019 - 2020

Theo Quyết định số 643/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020 và QĐ số 176/QĐ-ĐHL của Hiệu trường Trường Đại học Luật về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2019-2020. Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên thiếu số tài khoản liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính cung cấp số tài khoản để Nhà trường thực hiện việc chuyển khoản học bổng kịp thời.
Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 0234.3946.998 và 0962.316.087 ( liên hệ trong giờ hành chính gặp cô Ngân). Thời hạn tiếp nhận số tài khoản đến hết ngày 28/11/2020. Trân trọng !
(Danh sách sinh viên thiếu số tài khoản ở file đính kèm).