Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2024

1. Ngành tuyển sinh: Thạc sĩ Luật Kinh tế, Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm
2. Đối tượng dự tuyển: Đã tốt nghiệp trình độ đại học 
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
4. Lịch xét tuyển:  Tháng 6/2024

5. Bổ sung kiến thức cho thí sinh thuộc diện ngành gần và ngành khác

- Người dự thi có Bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần, ngành khác đối với ngành đăng ký dự thi (Xem chi tiết ở file đính kèm cuối thông báo) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi thi xét tuyển.
- Thời gian học bổ sung kiến thức: Tháng 5/2024

6. Hồ sơ và tư vấn tuyển sinh:

- Hồ sơ tải từ link: https://drive.google.com/drive/folders/17ZS7xDteAVtpG6mU0mgNsLD1DkOf8q55?usp=sharing 

Thời hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 25 tháng 5 năm 2024

- Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ nộp khi nộp hồ sơ

- Lệ phí xét tuyển: 700.000 đồng/thí sinh

- Thông tin liên hệ tư vấn:  0935650909 (gặp Cô Phương) - 0962755777 (gặp Thầy Tú) - 0794521410 (Thầy Đức)

Xem thông báo chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1BprHN4UA85GPthDiymoUj7v5BLyZpzR7/view?usp=sharing