Cơ hội việc làm

Giới thiệu
ĐẠI HỌC LUẬT, Đại học Huế

Trường Đại học Luât - Đại học Huế tiền thân là Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế thành lập từ năm 1957.Ngày 03 tháng 03 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định chính thức thành lập Trường ĐẠI HỌC LUẬT thuộc Đại học Huế.

Trường ĐẠI HỌC LUẬT, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực pháp luật, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học xã hội - nhân văn; tổ chức các dịch vụ pháp lý; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học, dịch vụ pháp lý có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Xem Thêm

BẢN ĐỒ