Thông báo về việc hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy K46

17h00 ngày 30/9/2022 là thời hạn cuối cùng để thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (sau thời gian này hệ thống sẽ tự động đóng). Nếu thí sinh không thể xác nhận nhập học do gặp lỗi kĩ thuật thì khai báo vào biểu mẫu sau để được hỗ trợ: https://forms.gle/8HnqsXR1CE1HUAZz7
- Nếu thí sinh KHÔNG xác nhận nhập học hoặc gặp lỗi kĩ thuật nhưng KHÔNG khai báo thông tin để Nhà trường hỗ trợ thì các vấn đề liên quan về trúng tuyển và nhập học thí sinh hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.
- Danh sách thí sinh chưa xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (cập nhật 11h00 ngày 30/9/2022), cụ thể: