Thông báo về việc tuyển sinh viên Khoá 46 hệ chính quy vào học Lớp song ngữ tiếng Việt - Anh ngành Luật và Luật Kinh tế

Nhằm thực hiện nâng cao hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đối với sinh viên Khoá 46 (Khoá tuyển sinh năm 2022) vào học Lớp song ngữ tiếng Việt - Anh ngành Luật và Luật Kinh tế như sau:

1. Mục tiêu đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và quyền lợi của sinh viên

1.1. Mục tiêu đào tạo

- Nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh cho sinh viên trong chương trình đào tạo ngành Luật và Luật Kinh tế theo hình thức đào tạo song ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh theo chương trình chính khóa và các hoạt động ngoại khóa, thực tập, thực tế, trao đổi sinh viên quốc tế
2.2. Chỉ tiêu

- Lớp song ngữ tiếng Việt - Anh ngành Luật: 50 Sinh viên

- Lớp song ngữ tiếng Việt - Anh ngành Luật Kinh tế: 50 sinh viên

2.3. Quyền lợi của sinh viên

- Học phí theo chương trình đào tạo đại trà, không nộp thêm khoản phí nào khác.

- Học theo chương trình đào tạo bao gồm Tiếng Anh nâng cao, Tiếng Anh pháp lý căn bản và Tiếng Anh chuyên ngành…

- Hỗ trợ chuẩn đầu ra tiếng Anh theo chứng chỉ quốc tế.

- Được tham gia trao đổi sinh viên tại các trường đại học có hợp tác với trường Đại học Luật, Đại học Huế (tại Thailand, Singapore, Indonesia, Trung Quốc, Liên bang Nga,…), được tham gia Hội thảo, Hội nghị quốc tế và các khoá học quốc tế.

- Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo song ngữ tiếng Việt và Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp.

- Được hỗ trợ các tài liệu tiếng Anh trong suốt quá trình học tập, truy cập các dữ liệu học tập điện tử quốc tế
3. 
Điều kiện dự tuyển

- Là sinh viên Khoá 46 hệ chính quy của Trường Đại học Luật, Đại học Huế, tuyển sinh năm 2022;

- Được đánh giá “Đạt” trong kì kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào do Trường Đại học Luật, Đại học Huế (sẽ có thông báo cụ thể sau khi kết thúc thời gian ghi danh tuyển).
4. 
Kế hoạch xét tuyển

4.1. Thời gian và địa điểm, hình thức ghi danh dự tuyển

- Thời gian ghi danh dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/10/2022

- Địa điểm, hình thức ghi danh dự tuyển:

+ Đăng ký online tại trang Google biểu mẫu: https://forms.gle/yjxr9X3iYHrqjsrK6

+ Hoặc đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, tầng 3 tòa nhà A1.

4.2. Thời gian dự kiến tổ chức tư vấn, thông tin về lớp đào tạo song ngữ: từ 03/10/2022

4.3. Thời gian dự kiến tổ chức phỏng vấn đánh giá: Ngày 15/10/2022

Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo

  1. Thầy Nguyễn Xuân Hướng, Tổ trưởng tổ tuyển sinh và truyền thông, ĐT: 0974751181
  2. Thầy Trần Đại Cát, Cán bộ Tổ đào tạo đại học: 0935244478

Đề nghị các Khoa, Trung tâm, Giảng viên phụ trách các lớp Khoá 46 tư vấn, định hướng cho sinh viên đăng ký xét tuyển./.