Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2024

1. Ngành tuyển sinh: Thạc sĩ Luật Kinh tế, Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm
2. Đối tượng dự tuyển: Đã tốt nghiệp trình độ đại học 
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
4. Lịch xét tuyển: Từ 20/3/2024

5. Bổ sung kiến thức cho thí sinh thuộc diện ngành gần và ngành khác

- Người dự thi có Bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần, ngành khác đối với ngành đăng ký dự thi (Xem chi tiết ở file đính kèm cuối thông báo) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi thi xét tuyển.
- Thời gian học bổ sung kiến thức: từ 01 -15/3/2024

6. Hồ sơ và tư vấn tuyển sinh:

- Hồ sơ tải từ link: https://drive.google.com/drive/folders/17ZS7xDteAVtpG6mU0mgNsLD1DkOf8q55?usp=sharing hoặc nhận tại Văn phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thời hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 15 tháng 3 năm 2024

- Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ nộp khi nộp hồ sơ

- Lệ phí xét tuyển: 700.000 đồng/thí sinh

- Thông tin liên hệ tư vấn:  0974751181 (gặp Thầy Hướng) - 0932343286 (gặp Thầy Hợp) - 0794521410 (Thầy Đức)

Xem thông báo chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1Spu2ze3hHbYK6VzedthbFUQ_74gqydFZ/view?usp=sharing