Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 3 năm 2023

1. Ngành tuyển sinh: Thạc sĩ Luật Kinh tế, Thời gian đào tạo: Từ 1,5 - 2 năm
2. Đối tượng dự tuyển: Đã tốt nghiệp trình độ đại học 
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
4. Lịch xét tuyển (dự kiến): Từ 25/9/2023

5. Bổ sung kiến thức cho thí sinh thuộc diện ngành gần và ngành khác

- Người dự thi có Bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần, ngành khác đối với ngành đăng ký dự thi (Xem chi tiết ở file đính kèm cuối thông báo) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi thi xét tuyển.

6. Hồ sơ và tư vấn tuyển sinh:

- Hồ sơ tải từ link: https://drive.google.com/drive/folders/17ZS7xDteAVtpG6mU0mgNsLD1DkOf8q55?usp=sharing hoặc nhận tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thời hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 20 tháng 9 năm 2023

- Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ nộp khi nộp hồ sơ

- Lệ phí xét tuyển: 700.000 đồng/thí sinh

- Thông tin liên hệ:  0933 906 555 (gặp cô Hiền)

Xem thông báo chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1osR1VfLwigOEpveg_JxoQE4dq-Il9sbG/view?usp=sharing