Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

1. Ngành tuyển sinh: Thạc sĩ Luật Kinh tế, Thời gian đào tạo: Từ 1,5 - 2 năm
2. Đối tượng dự tuyển: Tốt nghiệp đại học (tất cả các Ngành, không phân biệt hình thức đào tạo)
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
4. Lịch xét tuyển: tháng 4 năm 2022    

5. Bổ sung kiến thức cho thí sinh thuộc diện ngành gần và ngành khác

- Người dự thi có Bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần, ngành khác đối với ngành đăng ký dự thi (Xem ở file đính kèm) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi thi xét tuyển.

6. Hồ sơ và tư vấn tuyển sinh:

- Hồ sơ tải từ link: https://drive.google.com/drive/folders/17ZS7xDteAVtpG6mU0mgNsLD1DkOf8q55?usp=sharing hoặc nhận tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thời hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 08 tháng 4 năm 2022

- Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ nộp khi nộp hồ sơ

- Lệ phí xét tuyển: 700.000 đồng/thí sinh

- Thông tin liên hệ:  0933 906 555 (gặp cô Hiền).
- Các địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xem thông báo chi tiết ở file đính kèm./.